Phụ kiện dán keo u.PVC - Asico

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương – Hải Phòng
ĐT : 02253.719 083 – 02253.719 084  Fax : 02253.717141

Thông báo bảng giá mới áp dụng từ ngày 01/01//2020 - Chi tiết xem tại đây
 
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN DÁN KEO u.PVC – ASICO
 
 

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1