Tin tức

Thông báo sản phẩm u.PVC mới

Sản phẩm Rọ Bơm mới từ ngày 14 tháng 6 năm 2022
Chi tiết

Thông báo bảng giá PPR mới

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141 Thông báo bảng giá PPR mới áp dụng từ ngày 01/10//2021 - Chi tiết xem tại đây
Chi tiết

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1