Ống nhựa Asico u.PVC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
KCN Tràng Duệ - An Dương – Hải Phòng
ĐT : 02253.719 083 – 02253.719 084  Fax : 02253.717141
Website: www.nhuaasico.com

BẢNG GIÁ ỐNG DÁN KEO u.PVC – ASICO
  (Áp dụng từ ngày 04.03.2020)
 
Kích cỡ Ống thoát Class 0 Class 1 Class 2 Class 3
Độ dày
( mm )
Giá
( đ/m )
Độ dày
( mm )
Giá
( đ/m )
Độ dày
( mm )
Giá
( đ/m )
Độ dày
( mm )
Giá
( đ/m )
Độ dày
( mm )
Giá
( đ/m )
Φ 21 1.00 5.700 1.20 6.900 1.50 7.500 1.60 9.000 2.40 10.700
Φ 27 1.00 7.000 1.30 8.800 1.60 10.000 2.00 11.400 3.00 15.900
Φ 34 1.00 9.000 1.30 10.700 1.70 12.900 2.00 15.700 2.60 17.800
Φ 42 1.20 13.400 1.50 15.200 1.70 17.400 2.00 20.000 2.50 23.000
Φ 48 1.40 15.700 1.60 18.200 1.90 20.700 2.30 24.200 2.90 29.000
Ống lọcΦ 48     1.60 33.500 2.00 42.000        
Φ 60 1.40 20.200 1.50 24.300 1.80 29.300 2.30 34.800 2.90 41.500
Φ 75 1.50 28.200 1.90 33.500 2.20 37.500 2.90 48.200 3.60 60.000
Φ 90 1.50 35.000 1.80 38.800 2.20 46.300 2.70 53.900 3.50 70.000
Φ 110 1.90 51.600 2.20 58.200 2.70 68.000 3.20 78.000 4.20 108.000
Φ 125 2.00 61.500 2.50 77.000 3.10 88.000 3.70 105.000 4.80 133.000
Φ 140 2.20 75.000 2.80 96.000 3.50 110.000 4.10 130.000 5.40 175.000
Φ 160 2.50 98.000 3.20 128.000 4.00 148.000 4.70 170.000 6.20 220.000
Φ 180 2.80 123.000 3.60 158.000 4.40 182.000 5.30 215.000 6.90 275.000
Φ 200 3.20 180.000 3.90 192.000 4.90 230.000 5.90 270.000 7.70 340.000
Φ 225 3.50 190.000 4.40 237.000 5.50 283.000 6.60 335.000 8.60 435.000
Φ 250 3.90 240.000 4.90 305.000 6.20 370.000 7.30 430.000 9.60 560.000
Ghi chú :
  • Độ dài : 4m/ cây ( Độ dài có thể thay đổi tùy ý theo đơn đặt hàng  )
  • Độ dài ống lọc : 2m/ cây

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1