Thông báo điều chỉnh giá phụ kiện PVC

Điều chỉnh giá niêm yết một số mặt hàng Assico áp dụng từ ngày 12/04/2024 như sau:vnvn

Các tin khác

Thông báo điều chỉnh giá một số sản phẩm của Nhựa Asico

Thông báo điều chỉnh giá một số sản phẩm của Nhựa Asico

Điều chỉnh giá niêm yết một số mặt hàng Assico áp dụng từ ngày 12/04/2024 như sau:vnvn
Thông báo sản phẩm Bịt chụp đèn âm trầm, ống lọc  u.PVC

Thông báo sản phẩm Bịt chụp đèn âm trầm, ống lọc u.PVC

Điều chỉnh giá niêm yết một số mặt hàng Assico áp dụng từ ngày 12/04/2024 như sau:vnvn
Thông báo sản phẩm Cút Thu u.PVC

Thông báo sản phẩm Cút Thu u.PVC

Điều chỉnh giá niêm yết một số mặt hàng Assico áp dụng từ ngày 12/04/2024 như sau:vnvn

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ SẢN PHẨM PPR

Điều chỉnh giá niêm yết một số mặt hàng Assico áp dụng từ ngày 12/04/2024 như sau:vnvn
Thông báo sản phẩm u.PVC mới

Thông báo sản phẩm u.PVC mới

Điều chỉnh giá niêm yết một số mặt hàng Assico áp dụng từ ngày 12/04/2024 như sau:vnvn
Thông báo sản phẩm u.PVC mới

Thông báo sản phẩm u.PVC mới

Điều chỉnh giá niêm yết một số mặt hàng Assico áp dụng từ ngày 12/04/2024 như sau:vnvn

Thông báo sản phẩm u.PVC mới

Điều chỉnh giá niêm yết một số mặt hàng Assico áp dụng từ ngày 12/04/2024 như sau:vnvn

Thông báo sản phẩm u.PVC mới

Điều chỉnh giá niêm yết một số mặt hàng Assico áp dụng từ ngày 12/04/2024 như sau:vnvn

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1