Ống nhựa Asico u.PVC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng
ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141
 
BẢNG GIÁ ỐNG DÁN KEO u.PVC - ASICO
 
Kích cỡ Ống thoát Class 0 Class 1 Class 2 Class 3
Độ dày (mm)     Giá    (đ/m) Độ dày (mm)    Giá    (đ/m) Độ dày (mm)    Giá    (đ/m) Độ dày (mm)    Giá    (đ/m) Độ dày (mm)    Giá    (đ/m)
Ø 21 1.0 5.700 1.2 6.900 1.5 7.500 1.6 9.000 2.4 10.700
Ø 27 1.0 7.000 1.3 8.800 1.6 10.000 2.0 11.400 3.0 15.900
Ø 34 1.0 9.000 1.3 10.700 1.7 12.900 2.0 15.700 2.6 17.800
Ø 42 1.2 13.400 1.5 15.200 1.7 17.400 2.0 20.000 2.5 23.000
Ø 48 1.4 15.700 1.6 18.200 1.9 20.700 2.3 24.200 2.9 29.000
Ống lọc Ø 48     1.6 31.500 2.0 37.500        
Ø 60 1.4 20.200 1.5 24.300 1.8 29.300 2.3 34.800 2.9 41.500
Ø 75 1.5 28.200 1.9 33.500 2.2 37.500 2.9 48.200 3.6 60.000
Ø 90 1.5 35.000 1.8 38.800 2.2 46.300 2.7 53.900 3.5 70.000
Ø 110 1.9 51.600 2.2 58.200 2.7 68.000 3.2 78.000 4.2 108.000
Ø 125 2.0 61.500 2.5 77.000 3.1 88.700 3.7 105.000 4.8 133.000
Ø 140 2.2 75.000 2.8 96.000 3.5 110.000 4.1 130.000 5.4 175.000
Ø 160 2.5 98.000 3.2 128.000 4.0 148.000 4.7 170.000 6.2 220.000
Ø 180 2.8 123.000 3.6 158.000 4.4 182.000 5.3 215.000 6.9 275.000
Ø 200 3.2 180.000 3.9 192.000 4.9 230.000 5.9 270.000 7.7 340.000
Ø 225 3.5 190.000 4.4 237.000 5.5 283.000 6.6 335.000 8.6 435.000
Ø 250 3.9 240.000 4.9 305.000 6.2 370.000 7.3 430.000 9.6 560.000
Ghi chú :
- Đơn vị tính : đồng/m
- Độ dài : 4m/cây (Độ dài có thể thay đổi tùy ý theo đơn đặt hàng).

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1