Ống luồn dây điện và phụ kiện - Asico

 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng
ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141

Thông báo bảng giá mới áp dụng từ ngày 12/04/2024 - Chi tiết xem tại đây
 
 
   
 
 

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1