Tuyến đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh đang được mở rộng, kéo dài từ Cao Bằng tới mũi Cà Mau. Dự án hơn 3.000 km sẽ hoàn thành năm 2020, trong đó, gần 450 km theo tiêu chuẩn cao tốc.


Đường Hồ Chí Minh đã có dự án mở rộng kéo dài từ Nam ra Bắc dài hơn 3.000 km (từ mũi Cà Mau đến Pác Bó, Cao Bằng) và là tuyến quốc lộ thứ 2 chạy dọc vùng núi phía Tây từ Bắc vào Nam. Trên hình ảnh là đoạn gần thị trấn Xuân Mai (Hà Nội).Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 13.300 tỷ đồng, giai đoạn 2 hơn 27.700 tỷ và giai đoạn 3 trên 273.000 tỷ đồng (chưa kể 23.000 tỷ đồng là tổng mức đầu tư của 133 km đường Hồ Chí Minh đi trùng với các dự án khác đã được bố trí nguồn vốn và triển khai).

Các tin khác

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1