Dự án trường THPT chuyên Thái Nguyên

Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên được xây dựng mới tại Khu dân cư số 5, phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên. Diện tích theo quy hoạch được phê duyệt là 3,2 ha. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng dự án trên 240 tỷ đồng.

Các tin khác

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1